Rectificatie Bedrijfsbehandelplan Herkauwers

Helaas is er ondanks de intensieve controle vooraf een foutje geslopen in het huidige Bedrijfsbehandelplan Melkvee en Vleesvee. Bij het advies voor behandeling van een dikke hak/knie staan voor Depocilline verkeerde wachttijden vermeld. De correcte wachttijden zijn 4 dagen voor de melk en 7 dagen voor het vlees.

Herkauwerspraktijk de Overlaet, april 2015, Wiel van den Ekker