Melkvee

De dierenartsen van De Herkauwerspraktijk zijn gespecialiseerd in aandoeningen die zich vooral voordoen bij rundvee, geiten en schapen (zie voor meer informatie over deze laatste twee diersoorten de informatiebladen geiten en schapen). Het dierenartsenteam, ondersteund door enthousiaste dierenartsassistentes en administratief medewerkers met kennis van het vak, staat dag en nacht voor u klaar.

Onze dierenartsen zijn ambitieus en proberen samen met de melkveehouder het bedrijf naar een hoger niveau te tillen met betrekking tot de bedrijfsvoering en de gezondheid van de veestapel. Dit kunnen we waarmaken op basis van gedegen kennis en ervaring en met behulp van ons uitgebreide assortiment aan producten en materialen. Daarnaast volgen onze dierenartsen regelmatig nascholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de melkveehouderij met betrekking tot bedrijfsbegeleiding en gezondheidtechnische zaken. Ons doel is om kwalitatief hoogwaardig maatwerk te leveren voor elk bedrijf, waarbij klanttevredenheid vanzelfsprekend voorop staat.

Onze expertise op melkveegebied betreft het volgende:

Reguliere bedrijfsbegeleiding

Het grootste gedeelte van de bij onze praktijk aangesloten melkveebedrijven worden maandelijks door onze dierenartsen bezocht. Deze bedrijfsbegeleidingen worden uitgevoerd door de vaste dierenarts van het bedrijf, hetgeen ook wel de 1-op-1 relatie wordt genoemd. Deze arts is het aanspreekpunt voor de melkveehouder en vervult zodoende de rol van adviseur/coach.
En dat is belangrijk in de huidige tijd waarbij onder andere fosfaat, CO2– en ammoniakuitstoot, emissiearme vloeren, beweiding en “DierDagDoseringen”, wel of niet nieuwbouw etc. onderwerpen zijn waar de veehouderij mee te maken krijgt en waarbij de dierenarts de veehouder kan ondersteunen. Een bedrijfsbegeleiding is niet de puur gezondheidkundige status van het vee in de stal maar veel breder dan dat.

Door middel van een nauwe samenwerking met onder andere de voervoorlichter, de boekhouder en andere adviseurs, is ons doel om samen met de melkveehouder het bedrijfsresultaat te optimaliseren.

Lebmaag laparoscopie

De rundveedierenartsen maken gebruik van laparoscopie bij lebmaagverplaatsingen.  Dit houdt in dat de lebmaag door middel van een kijkoperatie weer op de juiste positie wordt gezet (repositie). Deze techniek wordt uitgevoerd bij de staande koe en zorgt voor goede resultaten met een minimaal invasieve (chirurgische) ingreep waarbij geen antibioticabehandeling noodzakelijk is.

Fertiliteit

Onze rundveedierenartsen maken gebruik van echoapparatuur  waarmee de baarmoeder van de koe optimaal in beeld kan worden gebracht.

Zowel drachtcontroles als de oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen kunnen hiermee worden bekeken. Waar nodig kan op basis van de resultaten uit deze beeldvormende techniek een gerichte aanpak volgen.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen,
neem dan contact op met onze praktijk:

De Herkauwerspraktijk locatie Oss: 0412 – 67 60 60

De Herkauwerspraktijk locatie Mill: 0485 – 24 00 00