Kwaliteit

Visie
De nederlandse (melk)veehouderij zal internationaal een rol van betekenis blijven spelen. Hiervoor hebben we krachtige bedrijven nodig. Deze bedrijven hebben dus ook een bijpassend management nodig en de veehouder moet zich ondersteund weten door meedenkende en deskundige adviseurs.

Onze herkauwdierenartsen zijn een serieuze partner op veehouderijen, zowel vandaag als morgen.

Om onze kwaliteit aan te tonen en op een nog hoger niveau te krijgen hebben we in 2013 de keuze gemaakt om onze dierenartsenpraktijk te certificeren. Sinds december 2014 mogen wij ons officieel ISO- gecertificeerd noemen. We zijn er erg trots op dat we deze titel mogen gebruiken, en zijn er dan ook het gehele jaar mee bezig te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van de certificerende instantie.


Kernpraktijken
De Herkauwerspraktijk is aangesloten bij Kernpraktijken.

De Vereniging Kernpraktijken Rundvee is een samenwerkingsverband tussen 15 grotere vooruitstrevende rundveepraktijken in Nederland met als doel groei op het gebied van kennis, kunde en kwaliteit voor alle stakeholders in de sector.

Meer informatie hierover is te vinden op de Kernpraktijken website.