Schapen

Een van onze expertises binnen de Herkauwerspraktijk is gezondheidszorg voor schapen. Zowel voor professionele schapenhouderijen als voor hobbyhouders leveren wij maatwerk. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen en tijdens kantooruren staan wij u graag te woord voor vragen, extra informatie of het maken van afspraken voor visites.

Waaruit bestaat onze expertise op schapengebied:

 • Het behandelen van zieke schapen
 • Hulp bij verlossingen en het uitvoeren van keizersneden
 • Bekappen
 • Vaccineren; wij adviseren u over mogelijkheden en noodzakelijkheden.
 • Castraties
 • Bloed tappen voor alle voorkomende monitoringsonderzoeken en klinisch-chemisch onderzoek.
 • Mestabonnement. De Herkauwerspraktijk werkt volgens de regels van het ‘nieuwe ontwormen’. Dit houdt in dat we schapen ontwormen op basis van mestonderzoek. Hiervoor is het mestabonnement in het leven geroepen. Dit is aangepast op de grootte van uw koppel en brengt de resistentie voor de huidige ontwormingsmiddelen op uw bedrijf in kaart. Graag vertellen we u hier meer over. Neem bij interesse contact op met onze praktijk.
 • Bedrijfsbegeleiding, hieronder vallen:
  • Scannen (dracht/gust, hoeveel lammeren op komst zijn)
  • Fertiliteitsprogramma’s
  • Vaccineren
  • Bloedtappen voor monitoring
  • Een bedrijfsspecifiek ontwormingsplan op basis van mestonderzoek
  • Een bedrijfsspecifiek beweidingsplan

Service abonnement

Als u voor de hobby schapen en/of geiten houdt en graag ontzorgt wil worden, dan hebben wij een speciaal service abonnement.

Voor een vast bedrag per jaar komt de dierenarts 4 keer bij u langs en zorgt er hiermee voor dat de gezondheid van uw dieren goed geregeld is. De visites worden verspreid over het jaar gepland en u ontvangt 10% korting op de visiteprijs.

Bij de eerste visite wordt er een planning gemaakt voor uw dieren en wordt er bepaald welke preventieve maatregelen er gedurende het jaar genomen moeten worden. Denk hierbij aan weideplanning, vaccinatieschema, mineralenvoorziening, vliegen bestrijding en bloedtappen voor certificeringsonderzoek (o.a. zwoeger en scrapie). Daarnaast krijgt u van ons een Schapen Bedrijfs Behandel Plan.

Als u ook fokt zullen wij de schapen scannen op dracht en bepalen hoeveel lammeren u kunt verwachten.

Met dit service abonnement kunnen wij efficiënt werken en zorgen we er samen voor dat er preventieve handelingen worden uitgevoerd die nu soms vergeten worden.

Aanvullende ondersteuning

 • Schapenavond. Jaarlijks wordt er in het najaar ook een speciale bijeenkomst georganiseerd. Hier zijn alle schapenhouders, van hobby-houder tot professioneel bedrijfshouder, welkom. Er wordt dan gezorgd voor diverse sprekers en interessante lezingen.
 • Verloskunde-avonden. Jaarlijks worden er in het voorjaar meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn vooral bedoeld voor hobbyhouders die zichzelf willen bekwamen in het verlossen van schapen. Tijdens zulke avonden worden de beginselen van de verloskunde bij het schaap uitgelegd en is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan onze dierenartsen.
 • Nieuwsbrief. Deze wordt 4 keer per jaar uitgegeven met daarin interessante en actuele thema’s.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen,
neem dan contact op met onze praktijk:

De Herkauwerspraktijk locatie Oss: 0412 – 67 60 60

De Herkauwerspraktijk locatie Mill: 0485 – 24 00 00