Schapen

Een van onze specialismen binnen de Herkauwerspraktijk is expertise van schapen. Zowel voor professionele schapenhouderijen als voor hobbyhouders leveren wij maatwerk. Wij zijn 24/7 bereikbaar om u te woord te staan voor vragen, informatie, het afspreken van visites en natuurlijk spoedgevallen.

Waaruit bestaat onze expertise op schapengebied:

 • Het behandelen van zieke schapen
 • Hulp bij verlossingen en het uitvoeren van keizersneden
 • Bekappen
 • Vaccineren; wij adviseren u over mogelijkheden en noodzakelijkheden.

 • Castraties
 • Bloed tappen voor alle voorkomende monitoringsonderzoeken en klinisch-chemisch onderzoek.

 • Mestabonnement. De Herkauwerspraktijk werkt volgens de regels van het ‘nieuwe ontwormen’. Dit houdt in dat we schapen ontwormen op basis van mestonderzoek. Hiervoor is het mestabonnement in het leven geroepen. Dit is aangepast op de grootte van uw koppel en brengt de resistentie voor de huidige ontwormingsmiddelen op uw bedrijf in kaart. Graag vertellen we u hier meer over. Neem bij interesse contact op met onze praktijk.

 • Bedrijfsbegeleiding, hieronder vallen:
  • Scannen (dracht/gust, hoeveel lammeren op komst zijn)
  • Fertiliteitsprogramma’s
  • Vaccineren
  • Bloedtappen voor monitoring
  • Een bedrijfsspecifiek ontwormingsplan op basis van mestonderzoek
  • Een bedrijfsspecifiek beweidingsplan
 • Schapenavond. Jaarlijks wordt er in het najaar ook een speciale bijeenkomst georganiseerd. Hier zijn alle schapenhouders, van hobby-houder tot professioneel bedrijfshouder, welkom. Er wordt dan gezorgd voor diverse sprekers en interessante lezingen.
 • Verloskunde-avonden. Jaarlijks worden er in het voorjaar meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn vooral bedoeld voor hobbyhouders die zichzelf willen bekwamen in het verlossen van schapen. Tijdens zulke avonden worden de beginselen van de verloskunde bij het schaap uitgelegd en is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan onze dierenartsen.

 • Nieuwsbrief. Deze wordt 4 keer per jaar uitgegeven met daarin interessante en actuele thema’s.

Wilt u nog meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met onze praktijk:

De Herkauwerspraktijk locatie Oss: 0412 – 67 60 60

De Herkauwerspraktijk locatie Mill: 0485 – 24 00 00