Samen sterker!

De Herkauwerspraktijk is een dierenartsenpraktijk die bewust de keuze heeft gemaakt zich in de landbouwhuisdieren-tak uitsluitend te richten op herkauwers. Tevens hebben we de afgelopen jaren ook nog eens de opsplitsing in dit vakgebied gemaakt tussen melkvee, vleesvee, geiten en schapen. Iedere dierenarts in onze dierenartsenpraktijk heeft zo zijn eigen expertise.

De 11 herkauwer-dierenartsen hebben allen jarenlange specifieke ervaring en werken met veel enthousiasme in de agrarische sector. Mede door onze eigen apotheek, laboratorium (waar wij direct een aantal onderzoeken kunnen uitvoeren) en goede samenwerking met de veevoederindustrie, kunnen wij deskundig advies op maat leveren op uw bedrijf.

Ook de overige medewerkers in De Herkauwerspraktijk hebben als streven de dierenartsen en veehouders op zoveel mogelijk vlakken bij te staan en ondersteunen.  Door ook hier een expertise- uitvergroting te maken is het gemakkelijker voor zowel veehouder als dierenarts om bij vragen de juiste persoon hiervoor te benaderen.

Alle partijen samen naar een hoger niveau, oftewel: Samen sterker!