Gebouw

Praktijkpand in Mill en in Oss

Dierenartsenkamer

Om kennisoverdracht zoveel mogelijk te optimaliseren hebben we ruim werkplekken voor de dierenartsen in deze dierenartsenkamer. In deze ruimte kan zowel gezamenlijk als individueel gewerkt worden.

Ook vakliteratuur en lectuur kan hier doorgekeken/ nageslagen worden.