Droogzetten op basis van diagnostiek

Het standaard behandelen van dieren met een droogzetter, zonder dat er diagnostiek heeft plaatsgevonden, is niet toegestaan. Celgetalbepaling tijdens de MPR (melkproductieregistratie) wordt gezien als de standaard methode om aan te tonen dat een dier waarschijnlijk een (subklinische) mastitis heeft. Aan de hand van het ‘Stappenplan droogzetten’, kan vastgesteld worden of een dier met een droogzetter behandeld mag worden.

Klik hier voor het gehele document.