Uiergezondheid Webinar uitnodiging

Het Rundvee team van De Herkauwerspraktijk nodigt u hierbij uit om tijdens een interactieve online lezing meer te leren over uiergezondheidsproblemen. Wat kan ik ertegen doen op mijn bedrijf en welke maatregelen zijn het meest effectief? Het onderwerp zal op een praktische manier in een presentatie worden behandeld door dierenarts Pauline Athmer van HIPRA. De lezing duurt 1 tot 1 ½ uur en is anoniem te volgen via een laptop, tabblad en mobiel. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen d.m.v. een chat- en opinie functie in de online omgeving.

Mastitis is een van de belangrijkste aandoeningen op een melkveebedrijf. De ziekte heeft grote financiële consequenties en leidt tot veel ergernis voor u als veehouder. Economische schade wordt met name veroorzaakt door een lagere melkproductie, gebruik van antibiotica, de daarmee samenhangende melkderving en eventuele korting op het melkgeld bij overschrijding van de celgetalgrens. In het kader van de fosfaatwetgeving is het des te belangrijker om uw koeien zo lang mogelijk en met een goede productie op uw bedrijf te houden. In Nederland zijn er op dit moment nog weinig preventieve middelen die ingezet kunnen worden tegen mastitis. Daarbij wil je het aantal behandelingen zo laag mogelijk houden, om binnen de norm van de DDD (dier dag doseringen) te blijven. Vaccineren tegen mastitis met Startvac® helpt bij bedrijven die problemen hebben met E. coli, Staphylococcus aureus, CNS of Klebsiella. Voor bedrijven met Streptoccus uberis problemen is sinds 2018 het middel UBAC® op de markt.

Vaccineren met Startvac® of UBAC® activeert bij koeien en vaarzen de immuniteit, ter vermindering van zowel het aantal subklinische als de ernst van klinische mastitis gevallen. Bovendien resulteert het in een daling van het celgetal. Tijdens deze online bijeenkomst zullen naast management maatregelen om de uiergezondheid te verbeteren, de werking en de mogelijkheden van vaccineren tegen mastitis worden besproken.

Als u twijfelt of dit webinar iets voor u is, schroom dan niet en overleg dit met uw dierenarts.
Datum: 26 April 2021
Tijd: 20.00 uur
Aanmeldingslink: https://my.demio.com/ref/Vu1oMj5H0qEUVZrZ