Geert van Dinther

Gezonde dieren zijn het meest rendabel!

Dit geldt op zowel melkvee- als melkgeitenbedrijven. Bij beide diersoorten geeft het mij veel voldoening om een ziek dier beter te maken of een verlossing te doen. Het doel is echter dat dit zo min mogelijk nodig is, en de focus ligt op preventie en het gezond houden van de veestapel. De uitdaging is om samen met de veehouder de best passende strategie te bepalen voor zijn/haar bedrijf.

Door uitsluitend werkzaam te zijn in de herkauw-tak (m.n. melkvee en melkgeiten) biedt dat mij de mogelijkheid om van beide sectoren goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Kennis uit de ene sector (melkvee) is ook toepasbaar op de andere (melkgeiten). Hierdoor kan ik het beste uit deze twee werelden combineren voor een goede advisering.


Melkvee en kleine herkauwer