Stappenplan droogzetten

Sinds 2014 is het niet meer toegestaan om dieren met een antibiotica droog te zetten zonder dat er diagnostiek heeft plaatsgevonden. Celgetalbepaling tijdens de MPR (melkproductieregistratie) wordt gezien als de standaard methode om aan te tonen dat een dier waarschijnlijk een (subklinische) mastitis heeft. Aan de hand van het ‘Stappenplan droogzetten’, kan vastgesteld worden of een dier met een droogzetter behandeld mag worden. Dit stappenplan is destijds in het behandelplan opgenomen en is nu op hier te bekijken.

Nieuwsbrief Herkauwerspraktijk de Overlaet/februari 2017/Frank