Salmonella, een update….

Regelmatig komen we op bedrijven waar bij het tankmelkonderzoek op Salmonella antistoffen zijn aangetoond. Omdat hier nog steeds onduidelijkheid over is, volgt een korte uitleg.

Salmonellose is een infectieziekte die onder andere ook bij melkvee voor komt. Runderen die geïnfecteerd raken kunnen hier behoorlijk ziek van worden. Diarree, koortkoeien-wei-07 (Medium)s en verwerpen zijn de meest voorkomende verschijnselen. Bij jonge dieren worden bovendien ook gewrichtsontstekingen, hersenvliesontsteking en longontsteking gezien. Infecties bij runderen kunnen ook zonder duidelijke ziektesymptomen verlopen (dit is dan subklinisch). Tot wel 70 % van de bedrijven waar antistoffen worden aangetoond, hebben geen klinische symptomen.

Salmonellose is een zoönose. Dat betekent dat ook de mens ziek kan worden van de Salmonellabacteriën die bij rundvee voor komen. Dit is een belangrijke reden waarom er driemaal per jaar door de zuivelfabriek de tankmelk van alle melk-leverende bedrijven getest wordt op het de aanwezigheid van antistoffen tegen Salmonella. Wanneer antistoffen tegen Salmonella worden aangetoond, betekent dit dat er ongeveer 10% van de melkgevende koeien antistoffen heeft opgebouwd, echter met een variatie van 2 tot 15 %. Op basis van deze tankmelkuitslagen worden bedrijven ingedeeld in 3 niveaus.

Niveau 1: Bedrijven die doorlopend gunstige uitslagen hebben.
Niveau 2: Bij 2 of meer keer aaneensluitend ongunstige uitslagen.
Niveau 3: Bedrijven die bij de laatste 5 tankmelkuitslagen 4 of 5 keer ongunstig getest zijn (4 keer ongunstig in 20 maanden).

Per categorie worden er eisen gesteld aan de bedrijven(= inspanningsverplichting):
Niveau 1: geen verplichtingen.
Niveau 2: deelname aan de workshop Salmonella of aan het GD-programma Salmonella-vrij.
Niveau 3: als Niveau 2 maar er moet ook een plan van aanpak opgesteld worden.

Een goede aanpak van Salmonellose begint met grondige kennis van het probleem. Die kennis kunt u opdoen tijdens een workshop. Deze workshop, die wordt verzorgd door ´De Overlaet´, bestaat uit 2 middagen. Hier wordt, in een kleine groep, de belangrijkste informatie en achtergronden over Salmonellose verteld. De kosten van deze workshop bedragen € 75,00 excl. btw voor de 2 middagen. Ook als uw bedrijf het niveau 1 heeft is het goed meer te weten over Salmonellose.

Heeft u interesse of heeft u vragen hierover, herkauwassistentes Jessica en Sandra helpen u graag verder!

Meer informatie over het GD-programma Salmonella-vrij vind u op de website van de GD. http://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/rundvee/salmonella-aanpak/salmonella%20programma%20onverdacht

Herkauwerspraktijk de Overlaet, april 2016, MvdP