Nieuwsbrief De Herkauwerspraktijk-Schaap november-2022

Dekseizoen is weer begonnen

Het is goed om te zien dat bij het doorkruisen van het praktijkgebied er overal schapen met een gekleurde
achterhand te zien zijn. Dit betekent dat we weer kunnen uitkijken naar veel mooie lammeren in het nieuwe jaar. Verderop in deze nieuwsbrief leest u een waarschuwing over erfhonden en een van onze herkauwcollega’s stelt zich voor.

Dit en nog veel meer nu te lezen in onze schapen nieuwsbrief.