Nieuwsbrief De Herkauwerspraktijk november -2023

Najaar

De natte herfst en late maisoogst brengen de nodige uitdagingen met zich mee. Wij merken dat er door de combinatie van rantsoenwisselingen en het wisselvallige, vochtige weer meer problemen spelen bij met name de verse koeien en bij de kalveren. Voor de kalveren is er een nieuw vaccin beschikbaar dat kan helpen bij problemen met het Bovine Corona Virus, u leest hierover meer verderop in deze nieuwsbrief.

Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan