Mestonderzoek middels McMaster methode

Sinds kort werken wij op de praktijk met de McMaster methode voor mestonderzoek. Met de McMaster telkamer kunnen wij nauwkeurig een ei-telling uitvoeren om te zien of er een worminfectie aanwezig is op uw bedrijf. Het voordeel van deze methode is dat verschillende wormeieren herkend kunnen worden en vastgesteld kan worden hoe ernstig de besmetting is, dit biedt de mogelijkheid om doelgericht (ontwormings)advies te geven. Een lage hoeveelheid eieren betekent dat er geen probleem is en dat er niet ontwormd hoeft te worden. Pas wanneer het aantal eieren per gram mest (EPG) boven een grenswaarde komt, is ontworming gewenst of zelfs vereist.

Het onderzoek is gericht op wormen en coccidiose, die veel problemen kunnen veroorzaken op een bedrijf. Ook is het mogelijk een monster te onderzoeken op leverbot.

De te onderzoeken mestmonsters kunt u afgegeven op de praktijk, of meegegeven aan de dierenarts. U kunt een mengmonster van meerdere dieren, of monsters van individuele dieren inleveren. Vermeld wel altijd bij het monster of het een mengmonster of individueel monster betreft.

Het is tevens ook mogelijk om resistentie tegen een ontwormmiddel op uw bedrijf te bepalen, dit kan in overleg met de dierenarts.

Het monster wordt onderzocht in ons laboratorium en de uitslag krijgt u per e-mail toegezonden. Doordat we de McMaster-test vanaf nu intern uitvoeren kunnen we de uitslag sneller verstrekken.

Met dit onderzoek kunnen wij worminfecties bij schapen, geiten, runderen en (hobby)varkens onderzoeken.

 

juni 2015/Herkauwerspraktijk De Overlaet/Jessica vd Walle