Inzendkosten gezondheidsdienst

Vanuit de gezondheidsdienst is de vraag gekomen of dat wij vanaf nu inzendformulieren, die wij naar de gezondheidsdienst sturen voor onderzoek, digitaal kunnen aanleveren. Dit zorgt ervoor dat  de Gezondheidsdienst efficiënter kan werken. De inzendkosten, die de gezondheidsdienst rekent, worden voor de veehouder goedkoper. Voor ons betekent het digitaal inzenden van het materiaal echter meer werk doordat we alle materialen één voor één moeten inscannen en digitaal moeten aanmelden.

Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden van werkzaamheden die voorheen door de gezondheidsdienst werden uitgevoerd, en nu bij ons op de praktijk.

We hebben besloten dat wij een gedeelte van onze materialen digitaal zullen gaan inzenden. Voor deze digitale inzendingen gaan wij kosten in rekening brengen. Deze kosten, € 5,-,  zullen gelijk zijn aan de korting die u als veehouder van de gezondheidsdienst krijgt. Netto verandert er voor u als veehouder dus niets.

Nieuwsbrief Herkauwerspraktijk de Overlaet/februari 2017/Marcel