Herkauwerspraktijk de Overlaet is lid van Kernpraktijken Rundvee

De Vereniging Kernpraktijken Rundvee is het nationale samenwerkingsverband van dertien dierenartsenpraktijken op het gebied van rundvee. De praktijken zijn verspreid over Nederland.

Dagelijks wordt bij de aangesloten veehouders gewerkt aan een goede diergezondheid en dierwelzijn. De aangesloten veehouders staan voor 15% van de Nederlandse melkproductie.

De Kernpraktijken Rundvee staan voor kwaliteit! Alle aangesloten praktijken zijn NEN-ISO 9001 gecertificeerd: zij laten zich dus vrijwillig toetsen door een externe organisatie!

Binnen onze groep van geborgde rundveedierenartsen vindt op regelmatige basis uitwisseling plaats van kennis. We voeren gezamenlijk projecten uit met verschillende partijen uit de sector. Dierenartsen en veehouders werken met een uniform digitaal bedrijfsgezondheidsplan. Periodiek worden intervisies en bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van personeelsmanagement, behandelmethoden, certificering, automatisering en praktijkorganisatie.

Binnen Europa hebben we contact met dierenartsen werkzaam binnen soortgelijke samenwerkingsverbanden in Engeland, Schotland en Ierland, namelijk XL-Vets UK.

Meer weten of Kernpraktijken Rundvee?  www.kprundvee.com