Subsidie ZuivelNL 2017 Continuering Stimuleringsregeling Diergezondheid

Tot en met 30 juni 2017 kunnen melkveehouders bij GD nog op verschillende manieren gebruik maken van de subsidie Diergezondheid van ZuivelNL.

In 2016 is een groot deel van de 3 miljoen die vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij beschikbaar was voor het stimuleren van diergezondheid, uitgekeerd. Aangezien nog een deel resteert heeft ZuivelNL besloten om enkele onderdelen uit het stimuleringspakket 2016 te continueren tot en met 30 juni 2017. Het pakket 2017 bevat ook enkele nieuwe maatregelen die gericht zijn op het verder terugdringen van dierziekten als BVD en IBR.

Klik hier om de nieuwe maatregelen te lezen.