Maatregel verduurzaming diergezondheid

_HLV1998Vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij (30 miljoen euro) is 3 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van diergezondheid door het terugdringen van dierziektes als BVD, IBR en mastitis. Het door ZuivelNL opgestelde projectplan voorziet in de uitvoering van deze maatregel door toekenning van een korting op tarieven voor laboratoriumanalyses en deelnames aan diergezondheidsprogramma’s voor goedgekeurde aanbieders.

De subsidie wordt aan veehouders uitgekeerd in de vorm van een korting op de factuur voor een aantal producten van de GD en eventueel andere aanbieders. Aanbieders moeten voldoen aan de voorwaarden van ZuivelNL en een overeenkomst met ZuivelNL hebben. Op dit moment zijn alleen met de GD afspraken gemaakt.

Per onderdeel (BVD, IBR en Mastitis) geeft ZuivelNL op haar website (zie onderstaande link) aan op welke manier u als veehouder bij GD gebruik kunt maken van de beschikbare middelen voor stimulering van de diergezondheid.

http://www.zuivelnl.org/maatregel-verduurzaming-diergezondheid/

Herkauwerspraktijk de Overlaet, april 2016, MvdP