Driehoek kan leiden tot verdere reductie antibioticagebruik

Wat antibioticagebruik betreft is de Nederlandse veehouderij in Europa momenteel een middenmoter. Het gevaar voor de verspreiding van antibioticaresistentie blijft daarmee aanwezig. In zijn promotieonderzoek bestudeerde dierenarts David Speksnijder gedragsmatige aspecten van veehouder en dierenarts ten aanzien van antibioticagebruik en hoe deze mogelijk gunstig zijn te beïnvloeden.

Klik hier om naar het artikel te gaan.

juni 2017/TIJDSCHRIFT VOOR DIERGENEESKUNDE/John Ekkelboom