Drie keer daags melken, jongvee weg

Het bedrijf van Marijn en Pascal van Thiel in Velp (N.Br.) telde in 2014 nog 150 melkkoeien. Na het bouwen van een nieuwe stal staat de teller op 300 koeien aan de melk. Dat is net iets te veel om binnen het fosfaatquotum te blijven, dus hebben ze besloten een deel van de jongveeopfok uit te ­besteden. Gekozen is om de pinken na de inseminatie tot aan het afkalven ­elders te stallen. “Uitbesteden van de opfok heeft voor- en nadelen maar ­onder de streep is dit voor ons het beste.”Marijn en Pascal van Thiel in Velp
Naast het uitbesteden van het jongvee streven de broers naar een vervanging van 25 procent. Zodoende is minder jongvee nodig. “In de oude stal was dat 32, 33%.” Op allerlei fronten wordt daaraan ­gewerkt. De bouw van de nieuwe stal maakt het een stuk gemakkelijker, aldus Pascal. Het geeft de gezondheid en het koecomfort een impuls.
Ook laten de broers de koeien na het afkalven 20 dagen in een aparte controleruimte lopen, waar ze maar 2 keer per dag worden gemolken. Momenteel bouwen de melkveehouders een aparte stal voor de jongste kalveren tot 4 maanden. Een eigen klimaat en afscheiding van de rest van de veestapel moeten de gezondheid van het jongvee een verdere impuls geven.
Nu het fosfaatquotum beperkend is voor de productie, is het uitgangspunt om een maximale melkproductie te realiseren per koeplaats. “Voor een zo intensief bedrijf als het onze is dat het meest interessant.” Een belangrijke maatregel is driemaal daags melken. De benodigde arbeid wordt ingevuld door een medewerker. Naast een circa 10% hogere melkproductie verwachten de broers dat de voerefficiëntie stijgt. Door onder andere het voerregime aan te passen en overal de puntjes op de i te zetten, is de voerefficiëntie gestegen van 1,3 naar bijna 1,5. Dat moet ook gunstig uitpakken voor de BEX en KringloopWijzer. “Het BEX-voordeel was 6% maar het streven is 15%” aldus Marijn.
Door de nieuwe stal zijn de omstandigheden gunstiger voor een efficiëntere productie. Maar de ondernemers weten waar ze mee bezig zijn en hebben de drive om hun gestelde doelen te realiseren.

augustus 2016/MELKVEE100PLUS/Rene Stevens