Boeren naar rechter om ‘doodsteek’ oud-Hollandse koeienrassen

Theo en Wim van Dinther uit Oss strijden voor hun roodbonte MRIJ-koeien, een zeldzaam koeienras.

Foto: Koen Verheijden

Boeren met vleesvee, natuurbegrazers en zeldzame rassen stappen naar de rechter uit protest tegen de nieuwe mestregels. Ze vinden dat ze onevenredig hard worden geraakt door de maatregelen die zijn bedoeld om de melkveestapel in te dammen.

Op een actiebijeenkomst in Nijkerk hebben tientallen veehouders gisteravond besloten de krachten te bundelen tegen de Staat. De juristen die ze in de arm hebben genomen, sturen deze week de eerste bezwaren de deur uit, meldt De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) die hun strijd ondersteunt. Ook Natuurmonumenten en Slow Food Nederland hebben zich achter de veehouders geschaard.

De fosfaatregelgeving is de doodsteek voor zeldzame runderrassen en de zoog- en weidekoeiensector in Nederland, stellen ze, omdat de nieuwe regels hen onevenredig hard raken.

Onderzoeker Sipke-Joost Hiemstra van de universiteit in Wageningen deelt die zorgen. De fosfaatrechten sturen boeren richting een hogere melkproductie per koe, terwijl deze koeien van oude rassen minder melk geven. Ze worden vaak gehouden voor de melk én het vlees. Veehouders moeten volgens de nieuwe regels hun veestapel inkrimpen of dure fosfaatrechten bijkopen.
Hiemstra: ,,Sommige houders van zeldzame rassen zitten echt in de knel. Een deel zal wellicht eerder dan gepland stoppen omdat het nieuwe beleid ongunstig uitpakt.”

De fosfaatrechten sturen boeren richting een hogere melkproductie per koe, terwijl deze koeien van oude rassen minder melk geven
Sipke-Joost Hiemstra, directeur Centrum voor Genetische Bronnen Nederland

Slachten

Een derde zou noodgedwongen overwegen dieren te slachten, verkopen of kruisen met productievere soorten, blijkt uit een enquête van SZH. Dat zou een aderlating zijn, want nog maar zo’n 0,25 procent van de Nederlandse melkveestapel bestaat uit oude rassen, verklaart voorzitter Geert Boink van SZH. ,,Het is code rood.”

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft duidelijk gemaakt dat de nieuwe fosfaatwetgeving geen ruimte laat voor uitzonderingen.

AD, 13 februari 2018, Annemieke van Dongen